Principes

NEW R proj team 4

Een principe is een grondregel, een stelregel voor het gedrag en geeft aan op welke wijze wij de overtuigingen in onze daden tot uitdrukking willen brengen en hoe wij denken. Principes vormen onze ethische code – de vertaling van onze waarden in voorbeeldgedrag.

De gezonde mens
De gezonde mens staat centraal, met als doel een gezond bedrijf en een positief financieel resultaat.

Kennis delen
Kennis is ons belangrijkste productiemiddel, in de vorm van vaardigheden, ervaringen, instrumenten, methoden en technieken.

Structurele relaties
Wij streven naar structurele samenwerkingsrelaties met onze klanten en andere stakeholders.
NEW  eng 42
Reële prijs
Onze tarieven weerspiegelen de impact die wij bij onze klanten hebben.

Hoogwaardige inzet
Onze ondersteuning is doelgericht, onomwonden en energiek, waarbij het realiseren van lange termijn resultaatverbeteringen bij onze klanten voorop staat.

Resultaat gedreven
Omdat het resultaat geldt, zijn wij voorstander van een resultaatafhankelijke beloning.

Onafhankelijk
Wij kiezen bij onze werkzaamheden een onafhankelijke opstelling..

Vertrouwelijkheid
De informatie die wij van onze opdrachtgevers verkrijgen, behandelen wij strikt vertrouwelijk.