Consulting

NEW R consultant 4 ADrenthe kan U ondersteunen bij vragen op het gebied van strategie en organisatie, groei en innovatie, en kostenoptimalisatie en winstvergroting.

Vooronderzoek
Advisering begint met een diagnose, een vooronderzoek. Een goede diagnose is de eerst stap in elk veranderingsproces. De diagnose helpt om de context van de vraag scherp in beeld te krijgen. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat er eerst goed gekeken moet worden. Goed kijken betekent vanuit meerdere perspectieven een diagnose maken. Resultaat van een diagnose is een analyse van het probleem in systeemperspectief met aanbevelingen voor het aanpakken van de problemen. Belangrijk is dat de oplossing geen symptoombestrijding is.
A Drenthe Consulting Management Finance
Onze werkgebieden

  • Strategie
  • Business Development
  • Marketing
  • Operational Excellence
  • Innovatie
  • Reputatie
  • Governance & Compliance
  • Organisatie
  • Leiderschap
  • Due Diligence