Visie

A Drenthe Consulting Management Finance Vincent van Gogh De betekenis van het woord visie is ‘iets wat in iemands gedachten, in zijn/haar verbeelding bestaat’. Dit vereist het vermogen te zien, te verbeelden wat er nog niet is. Om te inspireren, moet een visie permanent zijn en daarnaast zingevend, onderscheidend, verankerend en emotie toevoegend. Organisaties moeten zorgen dat ze gezond zijn. Dit begrip is alomvattend en is toepasbaar op alle onderdelen en belanghebbenden van de onderneming of organisatie. Zonder gezondheid is er geen continuiteit. De belangrijkstste ingredienten voor een gezonde bedrijfsvoering zijn gezonde mensen en gezonde winst; als één van beide ontbreekt, dan is er geen perspectief. Daarom is onze visie:

Healthy Profit for Healthy People and Planet |  HPHPP

(Gezonde Winst voor Gezonde Mensen en Planeet) A Drenthe Consulting Management Finance Auguste Rodin