Visie naar Actie

NEW Q tops 12
Ouderwets management gebaseerd op hiërarchie (top-down) heeft plaats gemaakt voor management by authority (bottom-up). Angst is één van de belangrijkste aspecten van de eerste managementstijl, vertrouwen in jezelf en anderen is een onmisbaar vereiste voor de tweede.

Deze verandering van professionele en persoonlijke relaties, vereist een andere benadering, een taak voor alle niveau’s in de onderneming:

Top Management
Vertalen van de visie in missie, waarden en verantwoordelijkheden
Management
Vertalen van missie in doelstellingen, inhoud geven aan de waarden en het verbeteren van de competenties
Alle medewerkers
Stellen zichzelf de volgende vragen: Begrijp ik het? Wil ik dit doen? Kan ik het wel? Is mijn gedrag voorbeeldig?
ADrenthe | HCD Human Capital Development Model | Krauthammer

Voor iedereen gelden drie elementaire vragen:
Zingeving: begrijp ik de stappen die we moeten nemen?
Bereidheid: ben ik motiveerd en bereid om te doen wat van me gevraagd wordt?
Bekwaamheid: heb ik de kennis en authoriteit om te doen wat van me gevraagd wordt?
Alleen als alle deze drie vragen positief worden beantwoord onstaat er Actie. En uit actie ontstaat gezonde energie.

Strategie, Cultuur en Structuur
In het HCD (Human Capital Development) model komt het bovenstaande bij elkaar. De linkerkant (zingeving) heeft betrekking op de Strategie, die zin geeft aan de verschillende stappen. Het midden (bereidheid) betreft de Cultuur, het morele kader waarbinnen men handelt. De rechterzijde (bekwaamheid) betreft de Structuur; dit verduidelijkt de verantwoordelijkheden,bevoegdheden en middelen.

Bron: Krauthammer – HCD
NEW Q tops 15